مکتب ایرانی » بازید وزیر علوم از مجتمع اردوگاهی شهید باکری خرمشهر
کد خبر: 5822تاریخ انتشار : ۱۲:۵۱:۱۵ - پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶

بازید وزیر علوم از مجتمع اردوگاهی شهید باکری خرمشهر

بازید وزیر علوم از مجتمع اردوگاهی شهید باکری خرمشهر

بازید وزیر علوم از مجتمع اردوگاهی شهید باکری خرمشهر


بازید وزیر علوم از مجتمع اردوگاهی شهید باکری خرمشهر