برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در روز ۲۲ شهریور | مکتب ایرانی
کد خبر: 78839تاریخ انتشار : 21:08:15 - جمعه 11 سپتامبر 2020

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در روز ۲۲ شهریور

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در روز ۲۲ شهریور

ایلنا: برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در روز ۲۲ شهریور از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و تا حدود ساعت ۲۱ ادامه دارد.

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در روز ۲۲ شهریور از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و تا حدود ساعت ۲۱ ادامه دارد. به گزارش ایلنا، مدرسه تلویزیونی ایران از ۱۵ شهریور، برنامه درسی سال تحصیلی جدید دانش‌آموزان را آغاز کرده است و معلمان و دبیران آموزش و پرورش به آموزش دانش‌آموزان می‌پردازند. برنامه های این تلوزیون در روز ۲۲ شهریور از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و تا حدود ساعت ۲۱ ادامه دارد.   شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش: ساعت ٨  تا ٨:٣  دانش فنی، پایه١٠- رشته نقشه کش فنی رایانه‌ای 
ساعت٨:٣٠ تا ٩ نرم افزار افترافکت  – پایه١٢- رشته تصویرسازی  
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه – پایه١٠-رشته طراحی دوخت    
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ الزامات محیط کار – پایه دهم-درس مشترک شاخه های فنی و حرفه‌ای  
ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠تاریخ هنر ایران – پایه١٠- رشته گرافیک     پایه ابتدایی: ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و‌نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ بازی و ریاضی  پایه دوم  
ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم 
ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم 
ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم 
ساعت ١٣:١۵ تا١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم  متوسطه اول: ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠  زبان انگلیسی پایه هفتم ( آموزش مقدماتی١  ) 
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠  زبان انگلیسی پایه هشتم (  مرور پایه هفتم    ) 
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم ( مرور پایه هشتم  ) دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران  موضوع:ویرایشگر snagit  متوسطه دوم : ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست شناسی١ پایه دهم رشته علوم تجربی   
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٢  پایه یازدهم علوم تجربی 
ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ زیست شناسی٣    پایه دوازدهم  رشته  علوم تجربی  
ساعت ٢٠  تا ٢٠:٢۵  درس فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی  شبکه ۴ ساعت ۸ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۸:۳۰درس عربی زبان قرآن۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی 
ساعت ۹درس عربی زبان قرآن ۲پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۹:۳۰درس عربی زبان قرآن ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۰درس دین وزندگی۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۰:۳۰درس زبان خارجی ۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها
ساعت ۱۱ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۱:۳۰ درس حسابان۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۲ درس ریاضی و آمار۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی  و معارف اسلامی
ساعت ۱۲:۳۰ درس فیزیک۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک
لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

خبر جدید  سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد
0/5 (0 نقد و بررسی)
بر چسب ها: