تاکید بر آزادی دکتر سلیمانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی | مکتب ایرانی
کد خبر: 77230تاریخ انتشار : 8:42:34 - جمعه 11 اکتبر 2019

تاکید بر آزادی دکتر سلیمانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاکید بر آزادی دکتر سلیمانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:در جلسه شورا بر ضرورت پیگیری آزادی دکتر سلیمانی تاکید شد.