جدول بودجه دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۹۸ | مکتب ایرانی - Part 62387
کد خبر: 62387تاریخ انتشار : 1:29:34 - سه‌شنبه 1 ژانویه 2019

جدول بودجه دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۹۸

جدول بودجه دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۹۸

جدول بودجه ۶۵ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در سال ۹۸ بر اساس لایحه پیشنهادی دولت منتشر شد.

شعار سال: لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در چهارم دی ماه ۹۷ از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.بر اساس جداول کلان لایحه بودجه ۹۸ بودجه دانشگاه های علوم پزشکی ارائه شد.بیشترین بودجه به دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص یافته است. از میان دانشگاه های علوم پزشکی کمترین بودجه به دانشکده علوم پزشکی اسفراین اختصاص دارد.

همچنین در میان دانشکده های علوم پزشکی، دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر دارای بالاترین بودجه پیشنهادی و دانشکده علوم پزشکی خمین دارای کمترین بودجه پیشنهادی است.

جدول بودجه پیشنهادی دانشگاه های علوم پزشکی در لایحه بودجه سال ۹۸ (مبالغ به میلیون ریال است)

ردیف

نام دانشگاه

بودجه مصوب ۱۳۹۷

بودجه پیشنهادی سال ۹۸

مبالغ به میلیون ریال است

۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۶,۰۴۴,۸۷۰

۳۸,۴۰۱,۰۵۸

۲

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۲۵,۸۱۷,۷۱۹

۳۰,۸۷۹,۷۹۰

۳

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲۳,۹۲۱,۶۲۲

۲۸,۶۹۷,۴۲۸

۴

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۵,۱۰۶,۹۰۵

۲۷,۰۳۶,۴۹۳

۵

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۲۰,۹۱۷,۵۴۶

۲۵,۶۸۲,۴۲۸

۶

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

۲۲,۵۷۵,۵۱۳

۲۴,۸۸۲,۶۸۸

۷

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲۱,۳۶۸,۶۵۹

۲۴,۴۵۴,۰۵۶

۸

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۱۸,۶۱۴,۹۶۷

۲۰,۳۷۵,۶۹۴

۹

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۱۶,۴۱۲,۵۸۱

۱۸,۸۹۲,۲۲۷

۱۰

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۱۵,۶۸۷,۵۵۳

۱۷,۲۹۱,۷۴۶

۱۱

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۱۱,۶۵۵,۶۵۶

۱۵,۳۸۰,۹۴۳

۱۲

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

۱۳,۴۶۶,۳۸۷

۱۵,۱۹۶,۳۶۸

۱۳

دانشگاه علوم پزشکی همدان

۱۰,۳۵۹,۸۵۳

۱۱,۴۲۵,۴۵۷

۱۴

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۰,۴۰۴,۰۷۸

۱۱,۱۴۳,۳۴۹

۱۵

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۹,۳۵۴,۷۲۵

۱۰,۸۰۰,۶۳۰

۱۶

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

۸,۹۳۵,۷۰۰

۱۰,۵۴۷,۶۱۱

۱۷

دانشگاه علوم پزشکی البرز

۸,۷۸۷,۲۴۸

۱۰,۴۹۵,۰۹۸

۱۸

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۹,۴۷۷,۵۲۷

۱۰,۴۰۸,۷۸۴

۱۹

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۸,۸۵۸,۳۲۶

۱۰,۳۷۹,۶۲۴

۲۰

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

۹,۱۲۵,۴۳۹

۱۰,۰۱۸,۶۱۲

ادامه جدول بودجه پیشنهادی دانشگاه های علوم پزشکی (مبالغ به میلیون ریال است)

ردیف

نام دانشگاه

بودجه مصوب ۱۳۹۷

بودجه پیشنهادی سال ۹۸

۲۱

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۸,۴۹۵,۳۳۶

۹,۸۲۰,۰۰۴

۲۲

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۷,۴۹۹,۳۷۵

۸,۱۴۰,۸۵۸

۲۳

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۶,۷۷۴,۷۹۳

۷,۸۲۶,۹۷۷

۲۴

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

۶,۲۶۵,۳۶۴

۷,۳۲۴,۸۱۷

۲۵

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

۶,۰۷۰,۸۰۲

۷,۲۵۸,۳۲۱

۲۶

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

۲,۸۹۴,۵۴۲

۷,۲۳۹,۳۹۸

۲۷

دانشگاه علوم پزشکی اراک

۵,۹۷۸,۹۱۶

۶,۹۴۷,۱۴۱

۲۸

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

۵,۴۳۵,۳۱۹

۶,۴۳۶,۳۹۳

۲۹

دانشگاه علوم پزشکی قم

۵,۲۰۸,۱۹۳

۵,۸۸۴,۲۲۳

۳۰

دانشگاه علوم پزشکی بابل

۴,۹۳۰,۵۱۵

۵,۶۱۶,۷۴۳

۳۱

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

۵,۰۲۷,۱۲۲

۵,۵۹۷,۲۴۸

۳۲

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

۴,۳۴۱,۷۵۴

۵,۳۹۹,۲۳۳

۳۳

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

۴,۶۲۰,۸۸۸

۴,۹۷۵,۰۴۳

۳۴

دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

۴,۰۹۳,۸۰۷

۴,۷۹۳,۱۲۷

۳۵

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۳,۶۲۲,۰۸۵

۴,۵۱۵,۰۲۵

۳۶

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

۳,۸۶۳,۷۱۵

۴,۵۱۰,۴۹۳

۳۷

دانشگاه علوم پزشکی زابل

۳,۶۱۸,۴۶۲

۴,۰۸۹,۷۳۲

۳۸

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

۳,۳۶۷,۸۹۶

۳,۸۹۹,۱۳۳

۳۹

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

۳,۴۶۹,۶۱۳

۳,۷۶۶,۷۵۷

۴۰

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

۲,۶۶۱,۸۶۴

۳,۰۸۳,۶۸۸

۴۱

دانشگاه علوم پزشکی فسا

۲,۵۴۱,۹۹۱

۳,۰۱۸,۹۹۲

۴۲

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

۲,۸۹۶,۲۳۱

۲,۹۵۳,۹۶۷

۴۳

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۲,۲۰۳,۸۱۹

۲,۷۹۲,۴۹۱

۴۴

دانشگاه علوم پزشکی بم

۲,۲۴۲,۰۷۰

۲,۳۹۵,۱۹۳

۴۵

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

۲,۱۳۳,۳۲۰

۲,۲۹۴,۷۵۹

۴۶

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۱,۷۵۶,۲۶۲

۲,۲۸۲,۰۱۴

۴۷

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

۱,۷۴۳,۴۵۰

۱,۶۹۳,۶۷۹

۴۸

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

۱,۲۵۴,۲۴۹

۱,۴۳۴,۸۷۲

ادامه جدول بودجه پیشنهادی دانشگاه های علوم پزشکی (مبالغ به میلیون ریال است)

ردیف

نام مراکز و دانشکده ها

بودجه مصوب ۱۳۹۷

بودجه پیشنهادی سال ۹۸

۵۰

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

۴,۰۸۱,۹۲۶

۴,۵۴۵,۷۲۱

۵۱

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

۵,۱۴۶,۵۱۷

۵,۵۳۹,۹۴۸

۵۲

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

۲,۳۵۰,۶۹۷

۲,۷۴۲,۴۹۶

۵۳

دانشکده علوم پزشکی لارستان

۱,۹۶۳,۳۰۵

۲,۴۲۶,۶۸۳

۵۴

دانشکده علوم پزشکی مراغه

۱,۵۴۶,۰۲۵

۱,۹۱۱,۰۶۸

۵۵

دانشکده علوم پزشکی خوی

۱,۶۸۲,۶۴۸

۱,۸۹۰,۳۹۹

۵۶

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

۱,۴۸۰,۲۷۶

۱,۶۰۳,۹۴۲

۵۷

دانشکده علوم پزشکی تربت جام

۱,۲۳۲,۲۰۲

۱,۴۶۳,۱۳۹

۵۸

دانشکده علوم پزشکی ساوه

۱,۰۲۶,۷۷۴

۱,۳۸۰,۸۰۹

۵۹

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

۱,۰۶۸,۶۰۷

۱,۳۰۳,۴۸۸

۶۰

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

۸۰۱,۸۶۰

۹۵۷,۹۴۶

۶۱

دانشکده علوم پزشکی گراش

۷۲۸,۸۳۲

۸۵۰,۶۹۹

۶۲

دانشکده علوم پزشکی سراب

۶۹۱,۳۲۸

۷۵۱,۹۴۲

۶۳

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

۵۶۴,۱۶۵

۶۹۵,۰۳۴

۶۴

دانشکده علوم پزشکی خلخال

۵۶۷,۹۲۲

۶۵۹,۷۹۶

۶۵

دانشکده علوم پزشکی خمین

۴۸۸,۶۶۰

۵۶۱,۴۳۷

۶۶

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

۷۳۶,۳۰۴

۸۱۷,۸۵۵

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار ۸ دی ۹۷، کد مطلب: ۴۴۹۶۲۴۴، www.mehrnews.com

خبر جدید  ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۷


منبع :: http://shoaresal.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)