مکتب ایرانی » دبیران درس آمادگی دفاعی مدارس مروج فرهنگ مقاومت و عزت خواهند بود
کد خبر: 77291تاریخ انتشار : ۱:۴۴:۵۳ - شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

دبیران درس آمادگی دفاعی مدارس مروج فرهنگ مقاومت و عزت خواهند بود

دبیران درس آمادگی دفاعی مدارس مروج فرهنگ مقاومت و عزت خواهند بود

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان تهران از برگزاری دوره توانمندسازی دبیران درس آمادگی دفاعی مدارس استان تهران خبر داد.

دبیران درس آمادگی دفاعی مدارس مروج فرهنگ مقاومت و عزت خواهند بود رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان تهران از برگزاری دوره توانمندسازی دبیران درس آمادگی دفاعی مدارس استان تهران خبر داد.
لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید