علت دعوت نشدن برخی داوطلبان کنکور به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان | مکتب ایرانی
کد خبر: 78890تاریخ انتشار : 10:26:49 - یکشنبه 11 اکتبر 2020

علت دعوت نشدن برخی داوطلبان کنکور به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

علت دعوت نشدن برخی داوطلبان کنکور به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

معاونت آموزشی دانشگاه فرهنگیان در رابطه با دعوت نشدن برخی رتبه های برتر کنکور به مصاحبه با این دانشگاه پاسخ داد.