مکتب ایرانی » فارس من| 2 پلان از یک کلاس؛ دانشجویی که بابت سهمیه پدر شهیدش خجالت می‌کشد و فرزندی که به والدین هیات علمی افتخار می‌کند
کد خبر: 77301تاریخ انتشار : ۲:۰۷:۰۵ - شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

فارس من| ۲ پلان از یک کلاس؛ دانشجویی که بابت سهمیه پدر شهیدش خجالت می‌کشد و فرزندی که به والدین هیات علمی افتخار می‌کند

فارس من| ۲ پلان از یک کلاس؛ دانشجویی که بابت سهمیه پدر شهیدش خجالت می‌کشد و فرزندی که به والدین هیات علمی افتخار می‌کند

استاد دانشگاه می‌گوید: دیده‌ام که در کلاس، فرزند شهید با خجالت حاضر می‌شود و خودش را پنهان می‌کند اما فرزند هیأت علمی با افتخار می‌گوید که والدینش در این دانشگاه‌ هیأت علمی‌ هستند.

فارس من| ۲ پلان از یک کلاس؛ دانشجویی که بابت سهمیه پدر شهیدش خجالت می‌کشد و فرزندی که به والدین هیات علمی افتخار می‌کند استاد دانشگاه می‌گوید: دیده‌ام که در کلاس، فرزند شهید با خجالت حاضر می‌شود و خودش را پنهان می‌کند اما فرزند هیأت علمی با افتخار می‌گوید که والدینش در این دانشگاه‌ هیأت علمی‌ هستند.
لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید