مکتب ایرانی » فرایند بازنشستگی اعضای هیئت علمی که رکود علمی دارند
کد خبر: 77293تاریخ انتشار : ۲:۰۳:۴۱ - شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

فرایند بازنشستگی اعضای هیئت علمی که رکود علمی دارند

فرایند بازنشستگی اعضای هیئت علمی که رکود علمی دارند

عبدالرضا باقری درباره چگونگی رسیدگی به وضعیت رکود علمی اساتید دانشگاهی گفت: در آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی آمده است فردی که ۳ سال نتواند پایه استحقاقی سالانه را کسب کند؛ مشمول رکود علمی شده و می تواند بازنشسته شود.

فرایند بازنشستگی اعضای هیئت علمی که رکود علمی دارند عبدالرضا باقری درباره چگونگی رسیدگی به وضعیت رکود علمی اساتید دانشگاهی گفت: در آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی آمده است فردی که ۳ سال نتواند پایه استحقاقی سالانه را کسب کند؛ مشمول رکود علمی شده و می تواند بازنشسته شود.
لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید