مدارس خیرساز از پرداخت هزینه آب، برق و گاز معاف شدند | مکتب ایرانی
کد خبر: 78200تاریخ انتشار : 2:45:02 - یکشنبه 12 آوریل 2020

مدارس خیرساز از پرداخت هزینه آب، برق و گاز معاف شدند

مدارس خیرساز از پرداخت هزینه آب، برق و گاز معاف شدند

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: در بودجه سال ۹۹ تمام مدارس خیرساز از پرداخت هزینه انشعاب آب برق و گاز معاف شدند.